Hotline mua hàng

Túi đựng vật dụng

Túi ép chân không
Túi ép chân không
40,000 ₫
Túi ép chân không 60x45cm
Túi ép chân không 60x45cm
40,000 ₫
Túi ép đồ khi du lịch
Túi ép đồ khi du lịch
40,000 ₫
Túi ép chân không
Túi ép chân không
40,000 ₫
Túi nylon trữ thực phẩm S
Túi nylon trữ thực phẩm S
40,000 ₫
Bao nylon trữ thức ăn 25x18cm
Bao nylon trữ thức ăn 25x18cm
40,000 ₫
Bao nylon trữ thức ăn 27x28cm
Bao nylon trữ thức ăn 27x28cm
40,000 ₫
Túi nylon trữ thực phẩm S
Túi nylon trữ thực phẩm S
40,000 ₫
Bao nylon trữ ngăn đông lạnh 22x18cm
Bao nylon trữ ngăn đông lạnh 22x18cm
40,000 ₫
Bao nylon trữ ngăn đông lạnh 16x14cm
Bao nylon trữ ngăn đông lạnh 16x14cm
40,000 ₫
Bao nylon trữ ngăn đông lạnh 27x28cm
Bao nylon trữ ngăn đông lạnh 27x28cm
40,000 ₫
Bao nylon trữ ngăn đông lạnh 27x28cm
Bao nylon trữ ngăn đông lạnh 27x28cm
40,000 ₫
Túi nylon bảo quan rau & trái cây 25x12x6cm
Túi nylon bảo quan rau & trái cây 25x12x6cm
40,000 ₫
Túi nylon bảo quan rau & trái cây 20x12.5x6cm
Túi nylon bảo quan rau & trái cây 20x12.5x6cm
40,000 ₫
Túi nylon bảo quan rau & trái cây 16x10x4cm
Túi nylon bảo quan rau & trái cây 16x10x4cm
40,000 ₫
Bao zipper
Bao zipper
40,000 ₫
Bao zipper
Bao zipper
40,000 ₫
Bao nylon trữ thức ăn trong ngăn đông 12P S
Bao nylon trữ thức ăn trong ngăn đông 12P S
40,000 ₫
Bao nylon trữ thức ăn trong ngăn đông 12P M
Bao nylon trữ thức ăn trong ngăn đông 12P M
40,000 ₫
Bao nylon trữ thức ăn trong ngăn đông 12P L
Bao nylon trữ thức ăn trong ngăn đông 12P L
40,000 ₫
Bao trữ đồ đong lạnh (12p) có ghi chú
Bao trữ đồ đong lạnh (12p) có ghi chú
40,000 ₫
Bao trữ đồ đong lạnh (9p) có ghi chú
Bao trữ đồ đong lạnh (9p) có ghi chú
40,000 ₫
Bao trữ đồ đong lạnh (6p) có ghi chú
Bao trữ đồ đong lạnh (6p) có ghi chú
40,000 ₫
Túi nylon bảo quan rau & trái cây 20x30cm
Túi nylon bảo quan rau & trái cây 20x30cm
35,000 ₫
Túi nylon bảo quan rau & trái cây 25x35cm
Túi nylon bảo quan rau & trái cây 25x35cm
35,000 ₫
Túi nylon bảo quan rau & trái cây 25x38x7cm
Túi nylon bảo quan rau & trái cây 25x38x7cm
35,000 ₫
Bao zipper trong ngăn đông S20
Bao zipper trong ngăn đông S20
40,000 ₫
Bao zipper trong ngăn đông M15
Bao zipper trong ngăn đông M15
40,000 ₫
Bao zipper trong ngăn đông L10
Bao zipper trong ngăn đông L10
40,000 ₫
Bao nylon zipper trữ thức ăn trong tủ lạnh
Bao nylon zipper trữ thức ăn trong tủ lạnh
40,000 ₫
Bao nylon zipper trữ thức ăn trong tủ lạnh
Bao nylon zipper trữ thức ăn trong tủ lạnh
40,000 ₫
Bao zipper trong ngăn đông L15
Bao zipper trong ngăn đông L15
40,000 ₫
Túi nylon gói quà (20x30cm)x60b
Túi nylon gói quà (20x30cm)x60b
40,000 ₫
Tui nylon 40 cái
Tui nylon 40 cái
40,000 ₫
Túi nylon bảo quản thực phẩm có dây treo
Túi nylon bảo quản thực phẩm có dây treo
35,000 ₫
Túi nylon bảo quản thực phẩm có dây treo
Túi nylon bảo quản thực phẩm có dây treo
35,000 ₫
Túi nylon bảo quản thực phẩm có dây treo
Túi nylon bảo quản thực phẩm có dây treo
35,000 ₫
Tui nylon 20x30cm (60cai)
Tui nylon 20x30cm (60cai)
40,000 ₫
Giữ móc treo
Giữ móc treo
40,000 ₫
Túi nylon 20x30cm 60 cái
Túi nylon 20x30cm 60 cái
40,000 ₫
Bao có dây cột (39x80cm)x10
Bao có dây cột (39x80cm)x10
40,000 ₫
Túi đựng hành tỏi
Túi đựng hành tỏi
40,000 ₫
Bao có dây cột (33x70cm) x 20bao
Bao có dây cột (33x70cm) x 20bao
35,000 ₫
Bao nylon bảo quản thực phẩm S70P
Bao nylon bảo quản thực phẩm S70P
40,000 ₫
Bao nylon bảo quản thực phẩm L30P
Bao nylon bảo quản thực phẩm L30P
40,000 ₫
Túi nylon bỏ ngăn đông 13p
Túi nylon bỏ ngăn đông 13p
40,000 ₫
Túi ép chân không
Túi ép chân không
45,000 ₫
Túi ép chân không 60x45cm
Túi ép chân không 60x45cm
45,000 ₫
Túi ép chân không
Túi ép chân không
45,000 ₫
Túi ép chân không 36x25cm
Túi ép chân không 36x25cm
45,000 ₫