Hotline mua hàng

Dao/thớt

Dao 29.5cm
Dao 29.5cm
476,000 ₫
Thớt gỗ
Thớt gỗ
97,000 ₫
Dao thái cá thịt 27cm
Dao thái cá thịt 27cm
49,000 ₫
Dao bào
Dao bào
40,000 ₫
Dao bào
Dao bào
40,000 ₫
Dao Sanchun 170mm (29cm)
Dao Sanchun 170mm (29cm)
464,000 ₫
Dao Goututo 180mm (30cm)
Dao Goututo 180mm (30cm)
464,000 ₫
Dao Santoku 140mm (25cm)
Dao Santoku 140mm (25cm)
409,000 ₫
Tấm sứ để bánh mì
Tấm sứ để bánh mì
109,000 ₫
Tấm sứ để bánh mì
Tấm sứ để bánh mì
109,000 ₫
Khay sứ
Khay sứ
129,000 ₫
Tấm sứ để bánh mì
Tấm sứ để bánh mì
109,000 ₫
Tấm sứ để bánh mì
Tấm sứ để bánh mì
109,000 ₫
Khay sứ
Khay sứ
129,000 ₫
Dao Sanchun 170mm (29cm)
Dao Sanchun 170mm (29cm)
464,000 ₫
Dao Goututo 180mm (30cm)
Dao Goututo 180mm (30cm)
464,000 ₫
Dao Santoku 140mm (25cm)
Dao Santoku 140mm (25cm)
409,000 ₫
Dao 29.5cm
Dao 29.5cm
476,000 ₫
Đế lót trang trí
Đế lót trang trí
99,000 ₫
Đế lót trang trí
Đế lót trang trí
99,000 ₫
Dao 20cm
Dao 20cm
40,000 ₫
Dao không rĩ
Dao không rĩ
40,000 ₫
Dao không rĩ
Dao không rĩ
45,000 ₫
Dao cắt bánh mì 32cm
Dao cắt bánh mì 32cm
45,000 ₫
Dao không rĩ
Dao không rĩ
40,000 ₫
Dao cắt trái cây
Dao cắt trái cây
129,000 ₫
Thớt 21x30cm
Thớt 21x30cm
295,000 ₫
Thớt 21x30cm
Thớt 21x30cm
295,000 ₫
Thớt 21x30cm
Thớt 21x30cm
399,000 ₫
Dao cắt phomai
Dao cắt phomai
40,000 ₫
Dao cắt phomai
Dao cắt phomai
40,000 ₫
Đồ mài dao
Đồ mài dao
40,000 ₫
Đồ mài dao
Đồ mài dao
40,000 ₫
Đồ mài dao
Đồ mài dao
40,000 ₫
Đồ mài dao
Đồ mài dao
40,000 ₫
Găng tay chà vỏ rau củ (tay phải)
Găng tay chà vỏ rau củ (tay phải)
40,000 ₫
Găng tay chà vỏ rau củ (tay phải)
Găng tay chà vỏ rau củ (tay phải)
40,000 ₫
Găng tay chà vỏ rau củ (tay trái)
Găng tay chà vỏ rau củ (tay trái)
40,000 ₫
Găng tay chà vỏ rau củ (tay trái)
Găng tay chà vỏ rau củ (tay trái)
40,000 ₫
Dao có lỗ, thép không rĩ
Dao có lỗ, thép không rĩ
40,000 ₫
Dao cắt banh mì
Dao cắt banh mì
40,000 ₫
Thớt hình chiếc lá
Thớt hình chiếc lá
40,000 ₫
Thớt nhựa hai mặt
Thớt nhựa hai mặt
40,000 ₫
Kệ ko rĩ úp thớt
Kệ ko rĩ úp thớt
40,000 ₫
Thớt nhựa
Thớt nhựa
40,000 ₫
Dao cắt trái cây có nắp
Dao cắt trái cây có nắp
40,000 ₫
Thớt nhựa
Thớt nhựa
40,000 ₫
Thớt nhựa 22.5x14.5cm
Thớt nhựa 22.5x14.5cm
40,000 ₫
Đồ mài dao
Đồ mài dao
45,000 ₫
Dao cắt trái cây
Dao cắt trái cây
45,000 ₫