Hotline mua hàng

Mì ăn liền

Mì xào vị heo 167g
Mì xào vị heo 167g
76,000 ₫
Mì ăn liền vị heo 57g
Mì ăn liền vị heo 57g
52,000 ₫
Udon ăn liền 64g (vị rong biển)
Udon ăn liền 64g (vị rong biển)
52,000 ₫
Soba ăn liền 60g
Soba ăn liền 60g
52,000 ₫
Soup cá ăn liền
Soup cá ăn liền
55,000 ₫
Soup cá & há cảo ăn liền
Soup cá & há cảo ăn liền
55,000 ₫
Mì ăn liền (sò điệp)
Mì ăn liền (sò điệp)
55,000 ₫
Ramen ăn liền 77g (vị muối)
Ramen ăn liền 77g (vị muối)
52,000 ₫
Mi ăn liền cari (42g)
Mi ăn liền cari (42g)
48,000 ₫
Mì gói hải sản
Mì gói hải sản
48,000 ₫
Mì ăn liền soumen
Mì ăn liền soumen
48,000 ₫
Mì ăn liền udon & tempura
Mì ăn liền udon & tempura
48,000 ₫
Mì ăn liền soba & tempura 46gr
Mì ăn liền soba & tempura 46gr
48,000 ₫
Mì ăn liền 115g vị rong biển
Mì ăn liền 115g vị rong biển
49,000 ₫
Mì ăn liền 100g
Mì ăn liền 100g
49,000 ₫
Mì ăn liền vị sườn heo 100g
Mì ăn liền vị sườn heo 100g
49,000 ₫
Mì xào 120g
Mì xào 120g
49,000 ₫
Mì ăn liền
Mì ăn liền
49,000 ₫
Mì ăn liền udon 85gr
Mì ăn liền udon 85gr
53,000 ₫
Mì ăn liền soba 88gr
Mì ăn liền soba 88gr
53,000 ₫
Mì udon vị bò 81g
Mì udon vị bò 81g
52,000 ₫
Mì ăn liền (2 vị miso, bắp, hành)
Mì ăn liền (2 vị miso, bắp, hành)
54,000 ₫
Mì ăn liền (gà, xuong heo, nấm, mè)
Mì ăn liền (gà, xuong heo, nấm, mè)
54,000 ₫
Mì ăn liền (ngêu & rau)
Mì ăn liền (ngêu & rau)
54,000 ₫
Mì udon vị carry 83g
Mì udon vị carry 83g
52,000 ₫
Mì ăn liền ramen nước tương 69g
Mì ăn liền ramen nước tương 69g
52,000 ₫
Mì ăn liền ramen vị muối (hải sản&rau)70g
Mì ăn liền ramen vị muối (hải sản&rau)70g
52,000 ₫
Mì ăn liền ramen dầu mè & 2 vị miso 76g
Mì ăn liền ramen dầu mè & 2 vị miso 76g
52,000 ₫
Mì ăn liền ramen it nước tương 73g
Mì ăn liền ramen it nước tương 73g
52,000 ₫
Mì ăn liền (gà, heo, nước tương)
Mì ăn liền (gà, heo, nước tương)
54,000 ₫
Mì ăn liền Nissin 34g
Mì ăn liền Nissin 34g
45,000 ₫
Mì xào yakisoba 104g
Mì xào yakisoba 104g
54,000 ₫
Mì xào yakisoba 108g
Mì xào yakisoba 108g
54,000 ₫
Soup ăn liền 3 gói
Soup ăn liền 3 gói
50,000 ₫
Soup rong biển ăn liền 3 gói
Soup rong biển ăn liền 3 gói
50,000 ₫
Canh an liền thập cẩm vị thịt heo
Canh an liền thập cẩm vị thịt heo
45,000 ₫
Soup rong biển miso ăn liền
Soup rong biển miso ăn liền
45,000 ₫
Canh miso ăn liền vị ngêu 8 goi
Canh miso ăn liền vị ngêu 8 goi
45,000 ₫
Mì gà ăn liền 4 gói nhỏ
Mì gà ăn liền 4 gói nhỏ
50,000 ₫
Mì heo ăn liền 4 gói nhỏ
Mì heo ăn liền 4 gói nhỏ
50,000 ₫
Mì xào 114g
Mì xào 114g
53,000 ₫
Mì xào 107g
Mì xào 107g
53,000 ₫