Hotline mua hàng

Sản phẩm bán chạy

Hộp cơm và phụ kiện

Canister TEA
Canister TEA
349,000 ₫
Canister COFFEE
Canister COFFEE
349,000 ₫
Canister SUGAR
Canister SUGAR
349,000 ₫
Túi vải
Túi vải
82,000 ₫
Túi giữ nhiệt bình nước
Túi giữ nhiệt bình nước
40,000 ₫
Túi đưng hộp cơm
Túi đưng hộp cơm
40,000 ₫
Túi đưng hộp cơm
Túi đưng hộp cơm
40,000 ₫
Túi giữ nhiệt
Túi giữ nhiệt
40,000 ₫
Ví đựng hộp cơm
Ví đựng hộp cơm
40,000 ₫
Túi đựng hộp cơm
Túi đựng hộp cơm
40,000 ₫
Túi giữ nhiệt hộp cơm
Túi giữ nhiệt hộp cơm
40,000 ₫
Túi giữ nhiệt
Túi giữ nhiệt
43,000 ₫
Túi giữ nhiệt
Túi giữ nhiệt
40,000 ₫
Túi vải đựng hộp cơm
Túi vải đựng hộp cơm
88,000 ₫
Giỏ giữ nhiệt
Giỏ giữ nhiệt
99,000 ₫
Ly giấy 205cm
Ly giấy 205cm
40,000 ₫
Dĩa giấy 18cm
Dĩa giấy 18cm
40,000 ₫
Ly giấy 265cm
Ly giấy 265cm
40,000 ₫
Dĩa giấy
Dĩa giấy
40,000 ₫
Dĩa giấy
Dĩa giấy
40,000 ₫
Dĩa giấy
Dĩa giấy
40,000 ₫
Ly giấy 205cm
Ly giấy 205cm
40,000 ₫
Ly nhựa 360ml
Ly nhựa 360ml
40,000 ₫
Ly giấy 205cm
Ly giấy 205cm
40,000 ₫
Dĩa giấy
Dĩa giấy
40,000 ₫
Chén giấy
Chén giấy
40,000 ₫
Ly giấy 350ml
Ly giấy 350ml
40,000 ₫
Dĩa giấy
Dĩa giấy
40,000 ₫
Chén dùng 1 lần
Chén dùng 1 lần
40,000 ₫
Gel giữ lạnh
Gel giữ lạnh
40,000 ₫
Ly dùng 1 lần
Ly dùng 1 lần
40,000 ₫
Gel giữ lạnh
Gel giữ lạnh
40,000 ₫
Hủ thủy tinh 1l
Hủ thủy tinh 1l
186,000 ₫
Túi giữ nhiệt hộp cơm
Túi giữ nhiệt hộp cơm
43,000 ₫
Túi đựng bình nước
Túi đựng bình nước
43,000 ₫
Bình nước 350ml
Bình nước 350ml
45,000 ₫
Ống hút nhựa
Ống hút nhựa
40,000 ₫
Dĩa giấy
Dĩa giấy
40,000 ₫
Khay nhôm BBQ
Khay nhôm BBQ
40,000 ₫
Hộp nhựa 8.9x8.9x6.3cm
Hộp nhựa 8.9x8.9x6.3cm
40,000 ₫
Hộp nhựa 8.9x8.9x12cm
Hộp nhựa 8.9x8.9x12cm
40,000 ₫
Đũa tre (5 đôi)
Đũa tre (5 đôi)
79,000 ₫
Đũa tre (5 đôi)
Đũa tre (5 đôi)
79,000 ₫
Đũa tre (4 đôi)
Đũa tre (4 đôi)
79,000 ₫
Đũa tre (4 đôi)
Đũa tre (4 đôi)
79,000 ₫
Hủ thủy tinh
Hủ thủy tinh
305,000 ₫
Hộp cơm trưa nhựa
Hộp cơm trưa nhựa
40,000 ₫
Hủ nhựa S
Hủ nhựa S
40,000 ₫
Hủ nhựa L
Hủ nhựa L
40,000 ₫
Bình nước 500ml
Bình nước 500ml
48,000 ₫