Hotline mua hàng

Đồ dùng nhà bếp

Muỗng đo lường
Muỗng đo lường
40,000 ₫
Muỗng đo lường
Muỗng đo lường
40,000 ₫
Hộp cơm trưa nhựa
Hộp cơm trưa nhựa
40,000 ₫
Tấm trải 60x120cm
Tấm trải 60x120cm
45,000 ₫
Ly nhựa
Ly nhựa
40,000 ₫
Hộp cơm trưa nhựa
Hộp cơm trưa nhựa
45,000 ₫
Canister TEA
Canister TEA
349,000 ₫
Canister COFFEE
Canister COFFEE
349,000 ₫
Canister SUGAR
Canister SUGAR
349,000 ₫
Ly giấy 205cm
Ly giấy 205cm
40,000 ₫
Dĩa giấy 18cm
Dĩa giấy 18cm
40,000 ₫
Ly giấy 265cm
Ly giấy 265cm
40,000 ₫
Dĩa giấy
Dĩa giấy
40,000 ₫
Dĩa giấy
Dĩa giấy
40,000 ₫
Dĩa giấy
Dĩa giấy
40,000 ₫
Ly giấy 205cm
Ly giấy 205cm
40,000 ₫
Ly nhựa 360ml
Ly nhựa 360ml
40,000 ₫
Ly giấy 205cm
Ly giấy 205cm
40,000 ₫
Dĩa giấy
Dĩa giấy
40,000 ₫
Chén giấy
Chén giấy
40,000 ₫
Ly giấy 350ml
Ly giấy 350ml
40,000 ₫
Dĩa giấy
Dĩa giấy
40,000 ₫
Chảo nướng
Chảo nướng
309,000 ₫
Chảo nướng 20CM
Chảo nướng 20CM
405,000 ₫
Ly sứ
Ly sứ
45,000 ₫
Khay nhựa 1300ml
Khay nhựa 1300ml
40,000 ₫
Khay nhựa 800ml
Khay nhựa 800ml
40,000 ₫
Muỗng lường 15ml/10ml/7.5ml/5ml/2.5ml
Muỗng lường 15ml/10ml/7.5ml/5ml/2.5ml
40,000 ₫
Chén salad sơn mài
Chén salad sơn mài
40,000 ₫
Dao 29.5cm
Dao 29.5cm
476,000 ₫
Kéo
Kéo
524,000 ₫
Tấm trải tủ chống ẩm & bụi
Tấm trải tủ chống ẩm & bụi
40,000 ₫
Tấm trải đa năng 120x60cm
Tấm trải đa năng 120x60cm
40,000 ₫
Bình pha café thủy tinh
Bình pha café thủy tinh
98,000 ₫
Hộp sơn mài
Hộp sơn mài
45,000 ₫
Hủ thủy tinh cắm ống hút
Hủ thủy tinh cắm ống hút
45,000 ₫
Hủ thủy tinh 270ml
Hủ thủy tinh 270ml
45,000 ₫
Bình thủy tinh
Bình thủy tinh
40,000 ₫
Bình nước nhựa 500ml
Bình nước nhựa 500ml
48,000 ₫
Bình nước nhựa 500ml
Bình nước nhựa 500ml
48,000 ₫
Ví đựng hộp cơm
Ví đựng hộp cơm
40,000 ₫
Túi đựng hộp cơm
Túi đựng hộp cơm
40,000 ₫
Hủ thủy tinh 1l
Hủ thủy tinh 1l
186,000 ₫
Ly trà sứ
Ly trà sứ
45,000 ₫
Ly sứ
Ly sứ
58,000 ₫
Ly sứ
Ly sứ
58,000 ₫
Ly sứ
Ly sứ
58,000 ₫
Chén sứ ăn soup
Chén sứ ăn soup
85,000 ₫
Chén sứ ăn soup
Chén sứ ăn soup
85,000 ₫
Chén sứ ăn soup
Chén sứ ăn soup
85,000 ₫