Hotline mua hàng

Chất diệt gián/kiến/chuột

Thuốc diệt chuột DETHMOR 30g x 4 vĩ
Thuốc diệt chuột DETHMOR 30g x 4 vĩ
180,000 ₫
Thuốc diệt gián 12 Viên
Thuốc diệt gián 12 Viên
209,000 ₫
Thuốc diệt kiến
Thuốc diệt kiến
175,000 ₫
Tinh dầu đuỗi muỗi 60 ngày set 2
Tinh dầu đuỗi muỗi 60 ngày set 2
235,000 ₫
Xịt chống Muỗi và côn trùng Skin Vape 200ml hương bạc hà
Xịt chống Muỗi và côn trùng Skin Vape 200ml hương bạc hà
195,000 ₫
Xịt chống Muỗi và côn trùng Skin Vape 200ml
Xịt chống Muỗi và côn trùng Skin Vape 200ml
195,000 ₫
Sáp khử mùi & thơm phòng hương than cũi và gỗ đàn hương
Sáp khử mùi & thơm phòng hương than cũi và gỗ đàn hương
120,000 ₫
Sáp khử mùi & thơm phòng hương hoa giúp thư giãn
Sáp khử mùi & thơm phòng hương hoa giúp thư giãn
120,000 ₫
Sáp khử mùi & thơm phòng hương hoa giúp thư giãn
Sáp khử mùi & thơm phòng hương hoa giúp thư giãn
120,000 ₫
Lăn chống muỗi Muhi
Lăn chống muỗi Muhi
245,000 ₫
Bột đuổi chó mèo (hiệu quả trong 1 tháng)
Bột đuổi chó mèo (hiệu quả trong 1 tháng)
40,000 ₫
Chất diệt dán
Chất diệt dán
40,000 ₫
Chất chống ruồi muỗi
Chất chống ruồi muỗi
40,000 ₫
Chất chống kiến
Chất chống kiến
40,000 ₫
Miếng dán dính ruồi, muỗi
Miếng dán dính ruồi, muỗi
40,000 ₫
Miếng dính chuột
Miếng dính chuột
45,000 ₫
Chất đuổi côn trùng
Chất đuổi côn trùng
40,000 ₫
Chất đuổi côn trùng
Chất đuổi côn trùng
40,000 ₫
Cây đập ruồi, muỗi
Cây đập ruồi, muỗi
35,000 ₫
Chống mối mọt tủ áo (dùng đc 3 tháng)
Chống mối mọt tủ áo (dùng đc 3 tháng)
42,000 ₫
Chất chống mối mọt treo tủ áo
Chất chống mối mọt treo tủ áo
45,000 ₫
Chất chống mối mọt treo tủ áo
Chất chống mối mọt treo tủ áo
45,000 ₫
Chất thơm & chống mối mọt (2 tháng)
Chất thơm & chống mối mọt (2 tháng)
45,000 ₫
Chất thơm & chống mối mọt (2 tháng)
Chất thơm & chống mối mọt (2 tháng)
45,000 ₫
Nhang muỗi (2h)
Nhang muỗi (2h)
40,000 ₫
Chất diệt kiến
Chất diệt kiến
45,000 ₫
Chất diệt chuột
Chất diệt chuột
40,000 ₫
Viên diệt chuột (3 gói)
Viên diệt chuột (3 gói)
45,000 ₫
Chất diệt côn trùng
Chất diệt côn trùng
40,000 ₫
Rào nhựa cản mèo
Rào nhựa cản mèo
40,000 ₫
Rào nhựa cản mèo
Rào nhựa cản mèo
40,000 ₫
Rào nhựa cản mèo
Rào nhựa cản mèo
40,000 ₫
Nước xịt lên cửa chống ruồi muỗi vào nhà
Nước xịt lên cửa chống ruồi muỗi vào nhà
45,000 ₫
Hộp nhựa để côn trùng
Hộp nhựa để côn trùng
40,000 ₫
Rào nhựa cản mèo
Rào nhựa cản mèo
40,000 ₫
Rào nhựa cản mèo
Rào nhựa cản mèo
40,000 ₫
Rào nhựa cản mèo
Rào nhựa cản mèo
40,000 ₫
Rào nhựa cản mèo
Rào nhựa cản mèo
40,000 ₫
Vợt cá
Vợt cá
40,000 ₫
Viên diệt dán
Viên diệt dán
45,000 ₫
Chất thơm phòng & chống côn trùng
Chất thơm phòng & chống côn trùng
45,000 ₫
Chất thơm phòng & chống côn trùng
Chất thơm phòng & chống côn trùng
45,000 ₫
Vòng đeo tráng côn trùng
Vòng đeo tráng côn trùng
40,000 ₫
Hộp nuôi côn trùng
Hộp nuôi côn trùng
49,000 ₫
Hộp giấy bẩy chuột
Hộp giấy bẩy chuột
40,000 ₫
Keo dán gián
Keo dán gián
45,000 ₫
Keo dán chuột 3pcs
Keo dán chuột 3pcs
40,000 ₫
Bình xịt chống côn trùng đốt
Bình xịt chống côn trùng đốt
40,000 ₫
Nhang muỗi mùi dâu
Nhang muỗi mùi dâu
40,000 ₫